3. Voor wie?

Movinnio 2.0  is er voor alle deskundigen op het gebied van mobiliteit die de waarde inzien van innovatief denken en handelen om onze mobiliteit efficiënter en duurzamer te maken.

We denken daarbij aan adviseurs, leveranciers, overheden, consumentenorganisaties, vervoersbedrijven en kennisinstellingen.